Velkommen til Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk finder du i det naturskønne Nordsjælland mellem grønne bakker og små hyggelige byer. Her har vi vel nok danmarks bedste sejlervand.

Det er på Isefjorden og Roskilde Fjord altid muligt at komme på vandet og finde en hyggelig ankerplads eller en havn inden for få timers sejlads. Uanset vejret er der meget beskyttet og sjældent rejser der sig noget videre sø. Frederiksværk sejlklub er altid et besøg værd.


  • Nytårskur i klubhuset den 18. januar. Der var næsten fuldt hus – lidt under 60 personer, der mødte op til årets Nytårskur. Ud over gode ord om året der gik, så også et par ord om fremtiden. Det er vel meningen med en nytårskur. Først et glas med boblende ’champagne’ til alle – så en kort velkomst fra formanden, Søren Christensen…. Se mere / more…
  • Indkaldelse til generalforsamling den 8 februar kl. 19 i klubhuset. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før den berammede dato. Stemmeret og valgbarhed har alle aktive medlemmer over 18 år, som har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt…. Se mere / more…
  • 2017 – Sommertogt med Svante I år sejler vi på må og få i de danske og svenske farvande, påmønstre børnebørnsmatroser og skal hygge os med små sejlture, fange krabber og ro lidt rundt i FollefFjolle. Sejlturen startede tirsdag den 21. Juni, hvor Nana sejlede med på en kort, blæsende tur fra Frv. Havn til Lynæs. Læs om hele den… Se mere / more…
  • Subliften i fokus – interview Sub-liften i fokus – og gode meldinger fra havnefogederne. Af Jan Hovald Petersen Interview med de 2 havnefogeder Kim Lyngbak og Tom Larsen. Emne: SUBLIFTEN, der er en stor investering for havnens ejere og andelshavere og dermed for sejlklubbens medlemmer – både sejlbåde og motorbåde. Et års erfaringer eller mere er grundlaget for at interviewe… Se mere / more…
  • Seniorafdelingens første festlige møde med spisning den 31. oktober. Der er tradition for høj stemning og masser af snak – og god mad – og denne gang blev det heller ikke meget anderledes. Vi var lidt over 20 fremmødte i høj stemning. Formanden Flemming Dalum bød velkommen og fortalte hvad menuen gik ud på og at der var drikkevarer at købe i baren. Altså:… Se mere / more…

Arrangementer


Se også nyeste månedsbrev under menupunktet Månedsbrev for arrangementer. AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER OM ENDNU FLERE AKTIVITETER Månedsbrevenes formål er at give medlemmerne mulighed for at kommunikere med hinanden. Indlæggene forelægges ikke bestyrelsen til godkendelse, så det der skrives er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens holdning. PS De aktiviteter der annonceres i Månedsbrevene kan også findes på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk FREDERIKSVÆRK SEJLKLUB – HAVNELINIEN 25 – 3300 FREDERIKSVÆRK
Jan L. Svendsen og Mette Bjørn holder foredrag: England Rundt - 97 fantastiske dage, og 2500 mil rundt om England i S/Y Tack. Tirsdag 30. januar kl. 1900 til 2200 i klubhuset. Tilmelding til henriander01@gmail.com
Junior teori og tovværk. Torsdag 18 januar kl 18.30 til 21.30 i Juniorstuen. Tilmelding til Christian Terp via Juniorernes Facebook side.
SØNDAGSFROKOSTER. Medlemmerne gøres opmærksomme på, at der ifølge gammel tradition afholdes ”SØNDAGSFROKOST” den 1.ste søndag hver måned i vinterhalvåret. Konceptet er, at man hver især medbringer egen frokost. Vi mødes og dækker bord samt indtager egen frokost i hyggeligt selskab i klubhuset. Man starter med at spise kl. 12.00 og får så et par timer i hyggeligt selskab med klubkammeraterne. Dette arrangement er åbent for alle – unge som gamle. Kom og vær med til at skabe liv og sammenhold i vor  klub

 
        .  

Fotogaleri

VEJRET PÅ HAVNEN