Artikler

  • Udlægning af turbøjer - Den 10. april anløb bøjeskibet M/S Lone Stein Frederiksværk Lystbådehavn med skipper Henning fra tursejlerforeningen og hans kone ombord. Lone Stein havde udlagt turbøjer ved Herslev i Roskilde Fjord og var nu klar til at udlægge de to turbøjer som sejlklubbens bestyrelse havde bedt om i nærheden af havnen. Per Dalsgaard og undertegnede var parat... Se mere / more…
  • Sikkerhed til Søs - Det er det svenske Sjöräddningssällskapet, der er kilden til denne omtale af pludseligt opstået dårligt vejr. Og ved dårligt vejr forstår man her hårde pludselige vinde fra upåagtede skyer eller i det mindste undervurderede skyer, ofte tordenagtige. En situation, der netop opstår som afslutningen på en god sommerdag og en stabil periode. Det kan give... Se mere / more…
  • El om bord ved ingeniør Niels Petersen - Der eksisterer mange forskellige vejledninger og bøger om hvordan man kan lave et godt el-system om bord i din båd, men der eksisterer også forskellige løsninger på nogle afgørende steder. Denne aften blev der fokus på at lave el installation om bord ud fra andre principper end det, man traditionelt læser og hører. Læs mere... Se mere / more…
  • Interview med sejleren Kurt Winther Troelstrup - Kurt har været sejler i mange år – og med samme gode skib, en 37 fods 2 masted ketch rigget Finnsailer, SPREA, og med den foretog han tilbage i 70-erne og ind i 80-erne en lang rejse i Europa og i Middelhavet og til Tyrkiet. Kurt er 74, men stadig erhvervsaktiv senior og pensionist, med... Se mere / more…
  • Besøg hos sejlproducenten Northsails - Gode sejl er vigtige for sejlerglæden og et besøg på det store sejlloft hos Northsails er bestemt en rejse værd. Derudover er det spændende at se nyheder fra producenten, især hvis det også kan vedkomme den almindelige tursejler. Konkurrencesejlere er selvfølgelig altid meget opmærksomme på det bedste og nyeste. Men der var også noget vigtigt... Se mere / more…
  • Redning til lands og redning til vands! -     Det er selvfølgelig vigtigt, at man som sejler kan klare at sejle, klare hårdt vejr og klare alle de opgaver, der er ombord. Men det er også vigtigt, at man som sejler kan klare – f.eks. redning til lands og til vands!     Redning til lands og til vands
  • Frederiksværk – Danmarks første industriby - En aften med byens historie som baggrund. Foredraget den 24. januar 2017 om aftenen i klubbens lokaler blev holdt af Vibeke von der Lieth, der tit ses som rundviser på Krudtværksmuseet i Frederiksværk by. Byen har en spændende historie, der bliver meget levende, når Vibeke fortæller. Den blev i høj grad præget af adelsmanden Johan... Se mere / more…
  • Udflugt til Holmen og fregatten Peder Skram - Den udrangerede fregat og området omkring skibet på Holmen er overgået til Museum. Der kan udover fregatten også ses en motortorpedobåd og en u-båd. Og fregatten er på mange måder ganske interessant at besøge. Også selv om man måske ikke er så meget for krigsskibe. Udflugt til Holmen og fregatten Peder Skram  
  • Sejlerskolen søger instruktører - Sejlerskolen ser frem til at skulle starte ny hold op i den kommende sæson, men antallet af instruktører stiller muligvis nogle begrænsninger. Medlemmer som vil og kan afsætte en ugedagsaften hver fjortende dag som instruktører bedes derfor melde sig til Henrik Skafte: henrik@skafte.de mobil: 40889936 For senior-sejlerskolen – eller måske mere korrekt udtrykt: ’Sejlerskolen for... Se mere / more…
  • Nyheder om hjemmesiden - Der har igennem et stykke tid været arbejdet på etablering af en ny hjemmeside baseret på et mere moderne styresystem nemlig wordpress. Baggrunden herfor er, at gøre det muligt for f.eks. juniorafdelingen, kapsejlerne, aktivitetsudvalget og vor “skrivende medarbejder” Jan Hovald selv at lægge stof på de relevante dele af hjemmesiden. For at undgå  fejl begrænses... Se mere / more…