Klubhus

Frederiksværk Sejlklub – Havnelinien 25 – 3300 Frederiksværk

Alle medlemmer kan mod et depositum på 150,- kr. få nøgle til klubhus og værksted , hvor der findes forskellige faciliteter, dog ikke håndværktøj. Nøglen får du ved henvendelse til havnefogden.

Klubhuset er bygget ved frivillig indsats fra medlemmerne, og megen vedligeholdelse foregår stadig ved frivilligt arbejde, især blandt C-holdet, en håndfuld pensionistmedlemmer, der kan udføre alt det håndværksmæssige, også når det gælder tilbygninger, reparation af dory’erne eller broarbejde, etc.

Udlejning af klubhuset kan finde sted til aktive senior medlemmer (min. ét års medlemsskab) til disses private familiefester. Reservation af klubhuset kan tidligst finde sted 1 år i forvejen. Prisen for leje af klubhuset er 2500,- kr. henvendelse om leje skal ske til formanden på formand@frv-sejl.dk. Men tjek lige på klubbens kalender om der er optaget inden du retter henvendelse.

Det er en forudsætning, at huset afleveres i rengjort ryddet stand, og at eventuelle skader bliver udbedret. En oversigt over klubbens arrangementer og udlejninger findes på kalenderen her på web-siden.

I klubhuset findes opslagstavle til brug for meddelelser til og fra medlemmerne og til kapsejlerne, ligesom klubblade fra de andre sejlklubber tilknyttet Isefjordskredsen vil være fremlagt.

Til klubhuset hører en dejlig terrasse med den fineste udsigt over havnen, og der er opsat grill til medlemmernes fri afbenyttelse.

Juniorerne har en særskilt afdeling med badefaciliteter, som benyttes i forbindelse med juniorsejladserne hver Torsdag i sæsonen, hvor lokalet derfor er forbeholdt juniorerne. Alle ugens øvrige dage fungerer lokalet som ’varmestue’ for alle medlemmer, hvilket især er aktuelt i vinterhalvåret.

Da det er VORES klubhus, har vi alle en interesse i, at der ryddes op og holdes pænt i og omkring klubhuset, så alle kan have det fulde udbytte heraf.

Henvendelse til udvalget
Tom Larsen tlf. 23600046