Klubinfo

Frederiksværk har en meget aktiv sejlklub med ca. 240 medlemmer, aktive så vel som passive samt mange juniorer.

I klubhuset arrangerer vi kurser, foredrag og ikke mindst fester. Vi afholder også en masse arrangementer på vandet, kapsejladser, fællesture på fjorden og familiedage på havnen, og der udfolder sig et stort socialt samvær i klubben.
Til enhver sejlklub hører en god juniorafdeling, og det kan klubben også tilbyde unge mellem 8 og 18 år. Der gives undervisning til juniorerne hver torsdag i klubejede optimistjoller og større jolletyper for de mere øvede.
Alle optimister ledsages på vandet af voksne i følgebåde.
Vi har hjemsted i Frederiksværk med et dejligt klubhus på Havnelinien.

Klubben optager medlemmer med eller uden båd, under forskellige kategorier:

Kontingenter i Frederiksværk sejlklub:

 

Familiemedlemsskab kr. 1.050,-
Famiemedlemsskab (med aktive børn i juniorafd.) kr. 1.550,-
Aktiv med båd kr. 800,-
Aktiv uden båd kr. 500,-
Passiv kr. 200,-
Junior kr. 500,-
samt jolleleje kr. 500,00 pr. år (jolleleje gælder ikke for 1. års juniorer).

Indmeldelse sker ved udfyldelse af formularen under menupunktet selvbetjening eller ved mail til klubbens medlemsansvarlige: Hans Erik Ottosen , mobil: 21374037 E-mail: bigger@tdcadsl.dk

Her finder du klubbens vedtægter

vedtægter 2014.pdf
pdf, 139.2K, 11/04/14, 517 downloads