Klubinfo

Frederiksværk har en meget aktiv sejlklub med ca. 240 medlemmer, aktive så vel som passive samt mange juniorer.

I klubhuset arrangerer vi kurser, foredrag og ikke mindst fester. Vi afholder også en masse arrangementer på vandet, kapsejladser, fællesture på fjorden og familiedage på havnen, og der udfolder sig et stort socialt samvær i klubben.
Til enhver sejlklub hører en god juniorafdeling, og det kan klubben også tilbyde unge mellem 8 og 18 år. Der gives undervisning til juniorerne hver torsdag i klubejede optimistjoller og større jolletyper for de mere øvede.
Alle optimister ledsages på vandet af voksne i følgebåde.
Vi har hjemsted i Frederiksværk med et dejligt klubhus på Havnelinien.

Klubben optager medlemmer med eller uden båd, under forskellige kategorier:

Kontingenter i Frederiksværk sejlklub:

Medlemskab voksen
er basismedlemskabet for voksne. Til enhver bådplads i Frederiksværk havn skal der tilknyttes mindst et medlemskab voksen.
kr. 1.050,-
Tillægsmedlemskab voksen
Alle med ”Medlemskab voksen” har ret til at knytte et ”Tillægsmedlemskab” til deres medlemskab.
kr. 350,-
Ungdomsmedlemskab
er basismedlemskabet for unge under 18 år.
kr. 750,-
Søskendemedlemskab
er et medlemskab for alle under 18, der er søskende til et medlem med ”Ungdomsmedlemskab”
kr. 400,-
Støttemedlem
er et medlemskab for voksne, der har et tilhørsforhold til klubben
kr. 300,-
Æresmedlem
kan udpeges af generalforsamlingen på forslag af bestyrelsen
samt jolleleje kr. 500,00 pr. år (jolleleje gælder ikke for 1. års juniorer).

Indmeldelse sker ved udfyldelse af formularen under menupunktet selvbetjening eller ved mail til klubbens medlemsansvarlige: Hans Erik Ottosen , mobil: 21374037 E-mail: bigger@tdcadsl.dk

Udmeldelse skal ske inden 17/12 året inden udmeldelsen skal træde i kraft, da vi betaler kontingentet til Dansk Sejlunion ud fra medlemstallet pr. 31/12, og udarbejder nyt budget de første 2 uger af året baseret på det kendte antal medlemmer.

Her finder du klubbens vedtægter

Vedtægter 2019-02-07