Indbetaling

Kontingenter

Obs: Vedr. havneafgifter/køb af havnen henvises til www.frv-havn.dk

For medlemmer opkræves kontingenter årligt via betalingsservice i foråret.

Andre indbetalinger 

Indbetalinger, der ikke opkræves via betalingsservice kan ske direkte til

 

Bankkonto reg.nr: 6301 kontonummer : 0001604244

 

 

Mobile Pay – 5-cifret nummer 44663 

 

Hjælp kassereren: Anfør medlemsnummer eller pladsnummer + navn + hvad indbetalingen vedrører