Onsdagssejladser

2024

Sejladsbestemmelser 2024

2023

Sejladsbestemmelser 2023
Sæson 23
Stævnekalender 2022-23

Åben invitation til deltagelse i sejlklubbens onsdagssejladser.

Onsdagssejladserne er en af vore mest traditionsrige aktiviteter hvor alle kan deltage uanset alder og bådtype, så kom og vær med også jer der ikke tror kapsejlads er noget for jer, I sætter selv konkurrenceniveauet og er med til at styrke det gode fællesskab i klubben.

Der stilles ikke krav om målerbreve til bådene, men vi opfordre dog til at så mange som muligt anskaffer et gyldigt målerbrev. Sejlklubben stiller gratis måler til rådighed og vil være behjælpelig med lån af vægt hvis båden skal vejes. Målerbreve vil sikre en så fair konkurrence som muligt.

Onsdagssejladserne indgår samtidig i konkurrencen om klubmesterskabet, som dog kun gælder for både med gyldigt målerbrev.

Der sejles alle onsdage i maj og juni samt august og september, første sejlads bliver i år den  1. maj.

Vi mødes i klubhuset til skippermøde kl. 18.10 og første start går kl. 19.00, det tilstræbes at sejladserne sluttes senest kl. 22.00. Vi mødes efterfølgende i klubhuset hvor der er mulighed for køb af smørrebrød (tag selv bord) og vi gennemgår samtidig aftenens sejlads og resultater.

For både deltagende i Kapsejlads i Frederiksværk Sejlklub gælder følgende:
• Alle deltagende både skal forinden start have betalt startgebyr til klubben. Startgebyret er 100 kr. for forårssæson og 100 kr. for efterårssæson, eller 200 for hele året. Gebyret indbetales til Mobile Pay 44663 med angivelse af
”Kapsejlads” + sæson + havnepladsnummer + bådnavn
• Skipper skal være medlem af Frederiksværk Sejlklub eller anden DS-sejlklub
• Indbetalingspligten ligger hos skipper og skal altid være gennemført inden start
• Gaster kan deltage i kapsejladser/ kapsejladsmøder/ skippermøder og efterfølgende spisning