Lån en båd

For at understøtte formålet med medlemsaktivitet på vandet, tilbyder vi dig at låne de to Drabant-24 både i ’elev-fri perioder’. Medlemmer, der ønsker at låne skolebådene skal have et voksenmedlemsskab og der foruden tillægsmedlemsskabet ’Sejler uden båd’. Det ekstra kontingent betales årligt (til aftenkapsejlads gælder kontingentet dog kun for et halvt år), og for i år har vi besluttet at beløbsstørrelsen udgør 1000 kr.
’Sejler uden båd’, kan herefter låne en skolebåd på dags- weekend- eller ugebasis, når bådene ikke er belagt med skolebådssejlads. Medlemmet kan låne bådene igen og igen, dog med den administrative regel, at der efter hvert udlån følger en karensperiode på tre uger. Denne foranstaltning er indskrevet for at sikre at så mange kan ’komme til fadet’ som muligt. (karens gælder ikke aften-kapsejlads, hvor forud-booking kan foretages for et halvt eller et helt kalenderår).
Låneren hæfter helt og aldeles for båden og låner den helt og holdent med eget ansvar for anvendelse. Bådene er forsikret af klubben, og låneren hæfter maksimalt for kr. 5000.
Sejlads skal foregå sømandsmæssigt forsvarligt, og det fordres som minimum at låner har erhvervet duelighedsbevis eller har tilsvarende kompetencer.
Låner skal aflevere båd og grej i samme gode stand som han modtog det.

Den praktiske administration af ordningen foretages af bådsmanden John Stenderup-Larsen (jstenderuplarsen@gmail.com mobil: 40367752)

I 2022- sæsonen er følgende standard-anvendelse at iagttage:
Mandag, tirsdag og torsdag aften: ingen udlån
Onsdag aften; 2 både til udlån
Dagtimer hverdage: 2 både til udlån, undtagen onsdag eftermiddag, og fredag formiddag.
Fredag (fra middag) og lørdag/søndag; 2 både til udlån.
Fredag, lørdag, søndage`(weekend) – To både til udlån.

Juli måned:
Uge 26; Fredag 1 Juli til søndag 03 Juli: 2 både til udlån
Uge 27; Mandag 04 til søndag 10 juli; 2 både til udlån
Uge 28; Mandag 11 til søndag 17 juli; 2 både til udlån
Uge 29; Mandag 18 til søndag 24 juli; 2 både til udlån
Uge 30; Mandag 25 til søndag 31 juli; 2 både til udlån.

På- og afmønstring sker på havnepladsen i Frederiksværk havn.

Forud for hvert udlån underskriver låner en erklæring om:
– anvendelse sker 100% på eget ansvar,
– vedkommende hæfter for skader og eventuelle mangler.

Her er hvad du skal gøre for at låne:

  1. Indbetal kontingentet:
    – SEJLER UDEN BÅD, – 1000 kr. på mobilepay eller bankoverførsel mærket ‘Sejler uden båd’ samt dit navn. Se: https://www.frv-sejl.dk/indbetaling/
  2. Kontakt bådsmanden, og aftal de praktiske arrangementer med ham (John Stenderup-Larsen (jstenderuplarsen@gmail.com mobil: 40367752)
  3. På dagen – udfyld den skriftlige aftaleblanket som ligger i båden /på hjemmesiden og tag et billede af blankettet i underskrevet stand og send den til bådsmanden inden afsejling

Låneaftale – udfyldes og sendes til bådsmanden inden sejlads