Kapsejlads

Følg billeder og resultater af onsdagssejlads her…

Frederiksværk Sejlklub arrangerer kapsejladser, hvor især vores onsdagsmatch for kølbåde er den mest populære. Vi sejler alle sommermåneder med undtagelse af juli, hvor mange alligevel er sejlet af sted på ferie med familien. Der er altid et pænt stort felt på vandet, og aftenen sluttes af med aftersailing og hjemmelavede smørrebrødsmadder i klubhuset. Aftenen indledes med skippermøde kl. 18.10, og 1. start går kl. 19. Der sejles forskellige baner afhængigt af vind og vejr.
Sæsonen starter med kapsejladsmøde for alle interesserede i april måned. Både fra andre klubber under Dansk Sejlunion er meget velkomne til at deltage i kapsejladserne.
Gaster, der ikke er medlemmer af klubben er velkomne til at deltage som gæster. Ved deltagelse mere end 3 gange om året, skal der tegnes medlemskab af klubben.
Både fra andre klubber, der er medlem af Dansk Sejlunion, kan deltage i vores kapsejladser.
Hvis du møder op med din båd og mangler gaster, kan vi hjælpe med det, ligesom alle, der ikke selv lige har mod på at deltage i kapsejladsen som skipper, altid vil kunne få en gasteplads. Vi råder i klubben over et bredt udvalg af både, så der skulle være stor chance for at sammensætte et godt løb.

Året afsluttes med lagkagecuppen som er en fornøjelig sejlads, hvor der lægges vægt på, at alle klubbens både kan deltage uanset, om de er langkølede, gaffelriggede, fører spiler eller har andet smart udstyr. Der sejles med omvendt respit, så alle skulle komme i mål på samme tid, men da det langt fra er tilfældet, konkurrerer de sidste både om retten til at skære en kæmpelagkage for og dele ud til alle deltagere.

Skal du have din båd målt, eller har du fået nye sejl, eller er der sket andre ændringer i forhold til dit målebrev, bør du tage kontakt til klubbens måler.
Som afslutning på årets kapsejladsoplevelser arrangeres der ’herretur’ over en weekend.


Har du lyst til at sejle med, så kontakt
Tom Brogaard Fink tel. 24273453 mail tombrogaardfink@gmail.com


Seneste indlæg

  1. Havneræs 30. maj 2021 18/5/21 - Søndag den 30 maj 2021 afholdes havneræs. Havneræs forår 2021,… ... Se mere / more…
  2. Havneræs lørdag den 5. september 2020 kl. 08:30 17/8/20 - Der afholdes havneræs i Frederiksværk Sejlklub lørdag den 5. september… ... Se mere / more…
  3. Interview med sejler og kapsejladsformand Tom Fink i hans skiv’ ’DANA’ 2/3/20 - Tom Fink og undertegnede deler en fælles interesse for gamle… ... Se mere / more…

Flere…