Klubhus

Frederiksværk Sejlklub – Havnelinien 25 – 3300 Frederiksværk

Alle medlemmer kan mod et depositum på 150,- kr. få nøgle til klubhus og værksted , hvor der findes forskellige faciliteter, dog ikke håndværktøj. Nøglen får du ved henvendelse til havnefogden.

Klubhuset er bygget ved frivillig indsats fra medlemmerne, og megen vedligeholdelse foregår stadig ved frivilligt arbejde, især blandt C-holdet, en håndfuld pensionistmedlemmer, der kan udføre alt det håndværksmæssige, også når det gælder tilbygninger, reparation af dory’erne eller broarbejde, etc.

Udlejning af klubhuset kan finde sted til aktive senior medlemmer (min. ét års medlemsskab) til disses private familiefester. Reservation af klubhuset kan tidligst finde sted 1 år i forvejen. Prisen for leje af klubhuset er 2500,- kr. henvendelse om leje skal ske til formanden på formand@frv-sejl.dk. Men tjek lige på klubbens kalender om der er optaget inden du retter henvendelse.

Lokalerne kan tages i brug på dagen kl. 12 og skal være afleveret dagen efter, inden kl. 12. I lejeperioden har andre medlemmer også adgang til klublokalerne, dog ikke ophold. Det er vigtigt man er klar over, at det er et klublokale man lejer og ikke et selskabslokale. Planlagte klubaktiviteter kan finde sted samtidig, dog ikke i selve lokalet. Og alle viser hensyn. Det kan jo være en selv, der holder fest næste gang.

Det er en forudsætning, at huset afleveres i rengjort ryddet stand, og at eventuelle skader bliver udbedret. En oversigt over klubbens arrangementer og udlejninger findes på kalenderen.
Inden lokalerne forlades skal stolene være sat op på bordene.

I klubhuset findes opslagstavle til brug for meddelelser til og fra medlemmerne og til kapsejlerne, ligesom klubblade fra de andre sejlklubber tilknyttet Isefjordskredsen vil være fremlagt.

Til klubhuset hører en dejlig terrasse med den fineste udsigt over havnen, og der er opsat grill til medlemmernes fri afbenyttelse.

Juniorerne har en særskilt afdeling med badefaciliteter, som benyttes i forbindelse med juniorsejladserne hver Torsdag i sæsonen, hvor lokalet derfor er forbeholdt juniorerne. Alle ugens øvrige dage fungerer lokalet som ’varmestue’ for alle medlemmer, hvilket især er aktuelt i vinterhalvåret.

Da det er VORES klubhus, har vi alle en interesse i, at der ryddes op og holdes pænt i og omkring klubhuset, så alle kan have det fulde udbytte heraf.

OBS: Opvarmning af klubhuset sker primært via luft-til-luft varmepumper. Disse er om vinteren kun sat til frostsikring. Derfor kan der være koldt, når man kommer til klubhuset, hvis man ikke forinden har lavet en aftale med Henrik Andersen, mobil: 50998421, E-mail: henriander01@gmail.com. Henrik har, via fjernstyring, kontrol over varmen i hovedhuset. Man kan altså aftale at komme til et opvarmet hus.

Henvendelse til formanden
Jan Leth Svendsen tlf. 40448272