Klubhus

Frederiksværk Sejlklub – Havnelinien 25 – 3300 Frederiksværk

Alle medlemmer kan mod et depositum på 150,- kr. få nøgle til klubhus og værksted , hvor der findes forskellige faciliteter. Du kan dog ikke være sikker på at finde  håndværktøj. Nøglen får du ved henvendelse til havnefogeden.

Klubhuset er bygget ved frivillig indsats fra medlemmerne, og megen vedligeholdelse foregår stadig ved frivilligt arbejde fra medlemmer, der kan udføre alt det håndværksmæssige, også når det gælder tilbygninger etc.

Udlejning af klubhuset kan finde sted til aktive senior medlemmer (min. ét års medlemskab) til disses private familiefester. Reservation af klubhuset kan tidligst finde sted 1 år i forvejen på arrangementsdagen. Vær opmærksom på f.eks. konfirmationsperioder. Her kan der være flere medlemmer, der har konfirmation på samme dag.

Eksempel: Har man arrangement 7. maj 2030, kan klubhuset reserveres på mail fra 7. maj 2029 kl. 00:00:01 til formand@frv-sejl.dk. Modtages flere bookninger (sker ind imellem med få minutters mellemrum), går lejekontrakten til den første mail indenfor det lovlige bookningstidsrum. Efterfølgende bookningsforsøg får afslag med kopi af mail fra den booking, der kom først.

Prisen for leje af klubhuset er 2500,- kr. Henvendelse om leje skal ske til formanden på formand@frv-sejl.dk. Men tjek lige på klubbens kalender om der er optaget inden du retter henvendelse.

Lokalerne kan tages i brug på dagen kl. 12 og skal være afleveret dagen efter, inden kl. 12. I lejeperioden har andre medlemmer også adgang til klublokalerne, dog ikke ophold. Det er vigtigt man er klar over, at det er et klublokale man lejer og ikke et selskabslokale. Planlagte klubaktiviteter kan finde sted samtidig, dog ikke i selve lokalet. Og alle viser hensyn. Det kan jo være en selv, der holder fest næste gang.

Det er en forudsætning, at huset afleveres i rengjort ryddet stand, og at eventuelle skader bliver udbedret. En oversigt over klubbens arrangementer og udlejninger findes på kalenderen.
Inden lokalerne forlades skal stolene være sat op på bordene.

I klubhuset findes opslagstavle til brug for meddelelser til og fra medlemmerne og til kapsejlerne, ligesom klubblade fra de andre sejlklubber tilknyttet Isefjordskredsen vil være fremlagt.

Til klubhuset hører en dejlig terrasse med den fineste udsigt over havnen, og der er opsat grill til medlemmernes fri afbenyttelse.

Sejlsportscentret har en særskilt afdeling med badefaciliteter, som benyttes i forbindelse med Sejlsportscentrets aktiviteter, hvor lokalet derfor er forbeholdt Sejlsportscentret. Er lokalet ledigt, fungerer det som ’varmestue’ for alle medlemmer, hvilket især er aktuelt i vinterhalvåret.

Da det er VORES klubhus, har vi alle en interesse i, at der ryddes op og holdes pænt i og omkring klubhuset, så alle kan have det fulde udbytte heraf.

OBS: Opvarmning af klubhuset sker primært via luft-til-luft varmepumper. Disse er om vinteren kun sat til frostsikring. Derfor kan der være koldt, når man kommer til klubhuset, hvis man ikke forinden har lavet en aftale med Jan Leth Svendsen, mobil: 40448272, E-mail:formand@frv-sejl.dk. Jan har, via fjernstyring, kontrol over varmen i hovedhuset. Man kan altså aftale at komme til et opvarmet hus.

Henvendelse til formanden
Jan Leth Svendsen tlf. 40448272