Klubinfo

Frederiksværk har en meget aktiv sejlklub med ca. 300 medlemmer i alderen 8-99 år. Det er bådejere og brugere af Frederiksværk Sejlsportscenter.
I klubhuset arrangerer vi kurser, mange foredrag og sociale events. Sejlsportscentret mødes flere gange ugentligt hele året. Vi afholder også en masse arrangementer på vandet, kapsejladser, fællesture på fjorden og familiedage på havnen, og der udfolder sig et stort socialt samvær i klubben.

Klubben driver sejlerskole for voksne, idet vi med en ugentlig sejlads, over et to-årigt forløb, uddanner vore elever, så de kan erhverve et officielt Duelighedsbevis. Klubben gennemfører undervisningen med to klubejede kølbåde.

Vores Sejlsportscenter henvender sig til alle mellem 8 og 99 år, der vil lære at sejle og dyrke sejlads som sport. Klubben råder over forskellige jolletyper og følgebåde

Vi har hjemsted i Frederiksværk med et dejligt klubhus på Havnelinien. Vi er medlem af Dansk Sejlunion, så du kan som medlem benytte dig af medlemsfordelene, herunder billige forsikringer.

Klubben optager medlemmer med eller uden båd, under forskellige kategorier:

Kontingenter i Frederiksværk sejlklub

Kontigenter reguleres årligt i forhold til januar forbrugerprisindekset med udgangspunkt i januar 2019(102,3) – 2020(103,0) – 2021(103,6) – 2022(108,1) – 2023(uændret) – 2024(116,7).
Nedrundes til nærmeste 10’er Her ses oprindelige kontingenter 2019

Kontingenter 2024:

Medlemstype Kontingent Stemme
generalfors.
Ledsager
soc. arr.
Medlemskab voksen
er basismedlemskabet for voksne. Til enhver bådplads i Frederiksværk havn skal der tilknyttes mindst et medlemskab voksen.
1.190
1
1
Tillægsmedlemskab voksen
Alle med ”Medlemskab voksen” har ret til at knytte et ”Tillægsmedlemskab” til deres medlemskab.
390
1
1
Ungdomsmedlemskab
er basismedlemskabet for alle medlemmer, der er under 25.
850
1, hvis over 18 1
Søskendemedlemskab
er et medlemskab for alle under 18, der er søskende til et andet medlem under 18 med ”Ungdomsmedlemskab”
450
Støttemedlem
er et personligt medlemskab for voksne, der har et socialt tilhørsforhold til klubben
340
Æresmedlem
kan udpeges af generalforsamlingen på forslag af bestyrelsen
0
1
1

Indmeldelse for nye medlemmer sker via hjemmesiden: Klik her for at gå til indmeldelse
– eller ved mail til klubbens medlemsansvarlige: Hans Erik Ottosen , mobil: 21374037 E-mail: medlemsansvarlig@frv-sejl.dk

Udmeldelse skal ske inden 17/12 året inden udmeldelsen skal træde i kraft, da vi betaler kontingentet til Dansk Sejlunion ud fra medlemstallet pr. 31/12, og udarbejder nyt budget de første 2 uger af året baseret på det kendte antal medlemmer.

Klubstandere kan købes i klubhuset af et bestyrelsesmedlem. Prisen er 50 kr.

Klubnøgler kan, efter aftale på E-mail: medlemsansvarlig@frv-sejl.dk, anskaffes mod depositum hos Hans-Erik Ottosen

Her finder du klubbens vedtægter

Vedtægter GF 2024-02-08