Madordning

Formål:
For at sikre at vores hyggelige klubaftner efter onsdagssejladserne forsætter efter vores tidligere madordning er stoppet, har vi indført en ny ordning hvor alle kapsejler deltager.

Beskrivelse af ordningen:
Der er ophængt en madskibs liste op på opslagstavlen i klubhuset, hvor alle både som deltager i kapsejladserne skal skrive sig på mindst én gang pr. sæson, præcis som det er for dommer tjansen.

Der er udarbejdet en indkøbsliste som tilpasses hen ad vejen, så eventuelt spild begrænses og der samtidig er nok til alle. Klubben dækker et eventuelt underskud der måtte opstå.

Dem der er madskib den pågældende aften sørger for at handle ind efter den indkøbsliste som ligger på vores hjemme side under kapsejlads. På listen er der anført et budget der må handles ind for, hvor mængder og indhold er det vi har fundet frem til er nødvendigt. Denne liste skal altid være opdateret iht. vores erfaringer fra tidligere.

Madskibet sørger for at alt er anrettet og klart inden sejladserne og stilles i køleskabet. Buffetbordet stilles op under whiteboard’en og første besætning der kommer i klubhuset efter sejlads, sætter hele herligheden ind på bordet og der kan startes med at spise når man har lyst.

Kuvert prisen er fastsat til 20,- som lægges i baren med en streg for deltagelse. ØL og vand afregnes til normale klubpriser og lægges i samme kasse med streger for det købte.

Madskibet afregner selv for deres udlæg med dagens omsætning, hvor bon for det samlet indkøb lægges i kassen med evt. overskud. Ved underskud afregnes der med vores kasserer.

Tips til indkøb:

 • Tjek hvad der er i klubbens køleskab fra sidst som kan bruges
 • Køb altid ind i Netto eller andet prisbilligt sted.
 • Når alle vare på listen er i kurven laves et overslag om budget er brugt, hvis der forsat er penge tilbage, kan der købes ekstra godbidder ind til budgettet er brugt.

Madskibets pligter:

 • Indkøb
 • Anretning før sejlads
 • Løbende fylde buffet op med pålæg fra køleskab efter sejladsen
 • Brygges kaffe (typisk 3 kander)
 • Sikre at der er nogle der har skrevet sig som madskib den følgende uge og som får besked om hvad der er i køeskabet til næste gang.
 • Afrydning
 • Opvask og tømning af opvaskemaskine
 • Ordne køleskabet, så kun det der kan holde til næste gang er tilbage.
 • Tømning af skrald i containeren
 • Stole op på borde
 • Slukke og aflåse klubhuset

Madliste til kapsejl 220612.pdf
pdf, 178.4K, 06/22/12, 372 downloads