Stand Up Paddle

Frederiksværk Sejlklub har fået sponseret ialt 13 SUP-boards fra Friluftsrådet og Halsnæs Kommune til opstart af en SUP-afdeling. Vi håber at disse boards kan være til glæde for såvel bestående som nye medlemmer af sejlklubben. Materiellet er opbevaret i en aflåst del af masteskuret.

Deltagelse i SUP-afdelingens aktiviteter er åbent for alle klubbens voksen, tillægs- og juniormedlemmer, se Klubinfo. Medlemmer, der ønsker at gennemgå klubbens grundkursus, skal betale et kursusbeløb, der årligt reguleres efter samme regler som klubbens kontingenter. Grundkurset giver ret til at benytte klubbens SUP-materiel resten af den respektive sæson. Herefter betales et årligt gebyr for ”leje af materiel”, der årligt reguleres som jollelejen i juniorafdelingen.

Læs mere om kurser her…

I øvrigt sejles SUP i Frederiksværk Sejlklub efter følgende bestemmelser

Læs artikel om Frederiksværk Sejlklub SUP afdeling…
Kontakt SUP-ansvarlig Inge Hansen på E-mail: tammosevej@gmail.com for mere information