Stand Up Paddle

Frederiksværk Sejlklub har fået sponseret ialt 13 SUP-boards fra Friluftsrådet og Halsnæs Kommune til opstart af en SUP-afdeling. Vi håber at disse boards kan være til glæde for såvel bestående som nye medlemmer af sejlklubben. Materiellet er opbevaret i en aflåst del af masteskuret.

Deltagelse i SUP-afdelingens aktiviteter er åbent for alle klubbens voksen, tillægs- og juniormedlemmer, se Klubinfo. Medlemmer, der ønsker at gennemgå klubbens grundkursus, skal betale et kursusbeløb, der årligt reguleres efter samme regler som klubbens kontingenter. Grundkurset giver ret til at benytte klubbens SUP-materiel resten af den respektive sæson. Herefter betales et årligt gebyr for ”leje af materiel”, der årligt reguleres som jollelejen i juniorafdelingen.

Kursusprisen for medlemmer sættes til 300 kr.

Leje af materiel sættes til 300 kr. pr. sæson.

Kursuspris for ikke medlemmer sættes til 600 kr.

Personer, der ikke er medlem af Frederiksværk Sejlklub, kan gennemgå klubbens grundkursus mod betaling af et kursusgebyr. Såfremt den pågældende i løbet af den respektive sæson melder sig ind i klubben i et af ovenanførte medlemskaber, refunderes halvdelen af kursusafgiften.

I øvrigt sejles SUP i Frederiksværk Sejlklub efter følgende Reglement 2020-07-01

Læs artikel…
Kontakt SUP-ansvarlig Inge Hansen på E-mail: tammosevej@gmail.com for mere information