UDM – hvornår sker hvad

Fælles/alle
Lørdag: 09:15 Velkomst/skippermøde deltagere, official, alle
Søndag: Efter endt sejlads, Præmieoverrækkelse, officiel afslutning.

Bureau
Fredag: 15:00 – 21:00
Lørdag: 08:00 – 20:30 eller protestfrist udløb
Søndag: 08:00 – 16:00 eller protestfrist udløb

Sejlere
Lørdag: 11:00 Varselssignal 1. sejlads
Søndag: 10:00 Varselssignal 1. sejlads

Officials
Lørdag: 07:30 Morgenmad/skippermøde for officials, 09:00 Smøre madpakker – på vandet
Søndag: 07:00 Morgenmad/Skippermøde for officials, 08:30 Smøre madpakker