Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af SUP Boards og materiel:

Alle boards er nummererede og skal opbevares på den dertil hørende hylde i skuret, når de ikke bruges. Døren til skuret skal holdes lukket, så sollyset ikke beskadiger de yderste boards.

Klubbens boards er alle af den oppustelige type. Det betyder, at de er meget sårbare overfor skarpe og spidse genstande, ligesom de nedbrydes hurtigere, hvos de udsættes for uafbrudt sollys og saltvand.

Alt materiel, dvs. boards, padler og veste og dragter skal derfor skylles med ferskvand (ved en af vandposterne på havnen) og lægges ind i skuret på de rigtige hylder. Leash sættes fast i bæreremmen, og boardet placeres med styrefinnen opad. Pas på, at den ikke støder ind i hyldeknægtene og brækker.

Til hvert board hører en dobbeltvirkende pumpe med manometer. Såfremt en bruger henlægger et board i solen (i forbindelse med en tur) skal der lukkes lidt luft ud af boardet, der så pumpes op til brugstryk på 1 bar når man fortsætter sin sejlads. Hvis ikke boardet piftes kan trykket på grund af varmen blive så højt, at boardet springer læk.

Der hører endvidere et lappesæt samt en ventilnøgle til hvert bræt. Hvis et bræt lækker luft kan det skyldes, at ventilen er gået løs. Men ventilnøglen kan man efterspænde. Er ventilen defekt kan den skiftes, men klubben har ikke reserveventiler på lager.

Har man mistanke om, at et board er utæt eller observerer man fejl og mangler skal dette meddeles til lederen af SUP afdelingen.

Opstår der skader under brug indberettes dette tillige til lederen af SUP