Om projekt Vild med Vand

Bag projektet står Foreningen af Danske Lystbådehavne (FLID) og Dansk Sejlunion (DS). Projektet løber over tre år og støttes af Nordeafonden.

For at sikre godt samspil og en koordineret indsats er der nedsat et lokalt Vild med Vand – udvalg.

Bag projektet står Foreningen af Danske Lystbådehavne.pdf

Partnerskab og ydelser.pdf