Nyheder om hjemmesiden

Der har igennem et stykke tid været arbejdet på etablering af en ny hjemmeside baseret på et mere moderne styresystem nemlig wordpress. Baggrunden herfor er, at gøre det muligt for f.eks. juniorafdelingen, kapsejlerne, aktivitetsudvalget og vor “skrivende medarbejder” Jan Hovald selv at lægge stof på de relevante dele af hjemmesiden.

For at undgå  fejl begrænses adgangen til at lægge stof på hjemmesiden i første række til de ovenfor nævnte, men efterhånden som vi har fået øvelse i anvendelse af det nye system, kan adgangen udvides.

Informationsudvalget består af Henrik Andersen, Bent Bagger-Sørensen, Jan Hovald, Søren Christensen samt webmaster Leif Svanborg.