Aktivitetsudvalgets vinterprogram

AKTIVITETSUDVALGETS VINTERPROGRAM 2017-2018
Nedenstående har vi oplistet de aktiviteter, som vi påregner at gennemføre i løbet af vinterhalvåret. Bemærk, at Seniorudvalget udgiver eget program.
Jeg finder det rimeligt, at den, der forestår aktiviteten, ved, hvor mange deltagere, han/hun kan regne med, så derfor vil der være krav om tilmelding til alle aktiviteterne. Såfremt der ikke er tilslutning til et arrangement, er det lærerens ret at aflyse. Tilmelding kan allerede nu ske til Henrik Andersen på mail: henriander01@gmail.com.
Der vil ca. 1 måned før hver aktivitet blive udsendt specifikke informationer og tilmeldingslister via månedsbrev og hjemmeside.
VHF (SRC certifikat) kursus:
Alle torsdage i november, dvs. den 2.-9.-16.-23. og 30. fra 1900 til 2200
Lærer er Poul Erik Hansen fra Motorbådsklubben. Kurset er åbent for alle på Frederiksværk havn. Kurset leder frem til at deltagerne kan tilmeldes til eksamen ved Søfartsstyrelsen og opnå VHF (SRC) certifikat, som giver ret til at installere og benytte VHF i båden. Der regnes med 5 aftener samt eksamensdag.
Prisen for lærerbistand er 150 kr. pr. elev. Dertil kommer lærebøger på i alt ca. 425 kr. og eksamensbidrag på 503 kr., hvis man vælger at gå til eksamen.
Hvis vi bliver mange elever, vil eksamen kunne afvikles i klubhuset, ellers foregår eksamen i København. Detaljer herom senere.
Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com senest 04 oktober af hensyn til indkøb af bøger.
Duelighedsbevis i sejlads, teoretisk del.
I år etableres et kursus i navigation og søvejsregler, der giver mulighed for at erhverve den teoretiske prøve til duelighedsbevis i sejlads. Lærer vil i år være Henrik Andersen, der har erfaring som lærer på aftenskole samt som lærer på Søværnets Officersskole.
Kurset er sat til 48 timer, der fordeles som almindelig aftenskoleundervisning hver onsdag fra 01 november til 28. februar. Kursus prisen vil ligge på godt 2500 kr. inklusiv bøger, lærer og censorhonorar samt udstedelse af bevis.
Tilmelding til: henriander01@gmail.com senest 26 september
Forberedelse til den praktiske prøve kan ske ved Sejlerskolen, kontakt Henrik Skafte herom.

Motor m.m.:
10 oktober 2017 19.00 til 22.00: Vinterklargøring af motoren.
Allan Lyck vil i lighed med sidste år hjælpe os med at huske, hvad vi skal gøre for at vores motorinstallation kan stå for vinterens kulde. Kurset henvender sig til nyere bådejere, der ønsker at få overblik over hvilke arbejder, der bør foretages for at få motoren vinterklar. Kurset afvikles som en tema aften, hvor man efter et oplæg kan udveksle erfaringer.
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest 05 oktober.

Skibsarbejde:
07 marts 2018 fra 19.00 til 22.00: Giv din gelcoat nyt liv.
Martin Walter Massenberg, RENSKIB ApS giver en præsentation af, hvordan man bedst kan give sin båd ny glans og nyt liv. Martin forudsætter, at der er mindst 20 deltagere. Så er arrangementet til gengæld gratis. De, der var å ådmesse i Ishøj i år har måske set HAVANA stå ved hovedindgangen. En blev pudset op at RENSKIB og gelcoaten skinnede som en helt ny båd. Kom og hør hvordan – måske kan vi selv udvirke mirakler, når vi ved hvordan.
Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com senest den 15 februar 2018.

21 marts 2018 fra 19.00 til 22.00: Mast og Rig.
Hvordan vedligeholder jeg min mast og rig, og hvordan sætter jeg den rigtigt. Steen Christensen fra John Mast forklarer om rigningen, hvordan kontrollerer jeg riggens tilstand, hvordan vedligeholder jeg, og hvordan sætter jeg riggen rigtigt.
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest 07 marts.

Sømandskab:
05 april kl. 19.00 til 22.00 Mand overbord teoretisk del.
På opfordring tænkes dette indført som et årligt tilbagevendende programpunkt. Der gives et oplæg om teorien bag mand over bord manøvrer og der drøftes metoder til at bjerge en person samt nødprocedurer på telefon og VHF.
Mand overbord praktisk del.
Der laves et kort oplæg, hvorefter de enkelte bådejere i egen båd tager på fjorden og øver. Søges gennemført inden pinseturen. Tidspunkt annonceres senere.

Førstehjælp:
04 April kl 19.00- 21.00: Førstehjælp.
Hans Erik Ottesen vil forestå en kort introduktion til ”førstehjælp ombord”.
Foredrag:
24. oktober 19.00 til 22.00: ”Fra Frederiksværk til Carcasonne- over bjerg og dal”.
Morten Grove beretter om kanalsejlads gennem Europa. Under foredraget vil Morten komme ind på de forskelligartede og ofte storslåede konstruktioner, der i bogstavelig forstand bringer selv store skibe ”over bjerg og dal”. Kom og få en inspirerende oplevelse.
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest 17 oktober.

14. november 1900 til 2200: Bådmarkedet:
Åge Jørgensen fra Yacht-basen fortæller om bådmarkedet og giver gode råd ved køb og salg af båd. Da Åge kommer fra Jelling, har jeg indvilliget i, at vi betaler hans hotel. Derfor skal jeg bede om et deltagergebyr på 30 kr. pr. person. Der kræves min 15 deltagere for gennemførelse af arrangementet.
Tilmelding nødvendig til henriander01@gmail.com senest 01 november.

09 . december 13.00 til 16.00: Juleafslutning.
Juletræ med hygge, glögg og æbleskiver. Nissejagt for børnene/børnebørnene.
Tilmelding til Henrik på: henriander01@gmail.com senest onsdag 29 November.

 

JUNIORER
18. Jan Kl. 18.30 TIL 21.30: Junior teori.
15. Feb Kl. 18.30 til 21.30: Junior teori.

SENIORER
Tirsdage kl. 11.00 – 14.00 fra 2. oktober til 12. dec. 2017 holder seniorafdelingen åbent klubhus. Vi udveksler erfaringer, oplevelser, hjælper hinanden m.m. Alle interesserede er velkomne.
Tirsdag d. 31. oktober kl. 12. 30 er der seniorspisning. Menu og pris er endnu ukendt, men det er indenfor de sædvanlige rammer.
Tilmelding til Flemming senest d. 28. oktober på 50 52 10 38 / flemming@dalum.org er nødvendig.

Tirsdag d. 5. december kl. 12.30 er der julefrokost for seniorer. Menu og pris er endnu ukendt, men indenfor de sædvanlige rammer.
Tilmelding til Flemming senest d. 2. december på 50 52 10 38 / flemming@dalum.org er nødvendig.
Tirsdage kl. 11.00 – 14.00 fra den 5. januar til 27. marts holder seniorafdelingen åbent klubhus.
Tirsdag d. 23. januar kl. 12.30 er der seniorspisning. – Også her vil tilmelding være nødvendig.
Har du spørgsmål til seniorarbejdet eller seniorarrangementerne, er du velkommen til at kontakt mig (Flemming Dalum) på 50 52 10 38.

 

ØVRIGE MÆRKEDAGE
Lørdag 28. oktober kl. 13.00 til 14.00: Standernedhaling.
Klubbens stander nedhales, og Formanden uddeler ros og ris, skarpt efterfulgt af en bitter og en øl. Der kræves ingen tilmelding.
Lørdag 13. januar kl. 13.00 til 18.00: Nytårskur.
Tine Bagger-Sørensen står igen i 2018 for det kulinariske, når vi samles i klubhuset for at sige endeligt farvel til 2017 og goddag til 2018.
Bindende tilmelding kræves senest den 3. januar 2018.

Torsdag 08. februar kl. 19.00 til 22.00: Generalforsamling.
Mød op og vær med til at vælge klubbens bestyrelse og få indflydelse på klubbens drift.
Tilmelding er ikke et krav, men vil hjælpe bestyrelsen i planlægning af generalforsamlingen.