Formanden har ordet.

Sejlsæsonen er slut, og det blev markeret den 28. oktober med standernedhaling, kanonsalut og uddeling af klubbens vandrepokal. Dette år gik vandrepokalen til John Stenderup for hans mangeårige indsats som formand for kapsejladsudvalget.

 

.

 

Vintersæsonens komme blev også understreget af, at bøjeskibet Lone Stein samme dag kom forbi Frederiksværk Lystbådehavn for at indsamle de to turbøjer der sommeren over har været udlagt ved henholdsvis Ellinge og Sælvig. Medlem af bestyrelsen Jan Leth Svendsen var med ombord og hjalp til med bjærgningen samt udlægning af vinterkugler, så ankrene kan findes igen til foråret, når bøjerne skal ud på ny.
Nogle har trods dårligt vejr haft et rigtig stort udbytte af sommeren, andre, og desværre nok de fleste, synes at sommeren var lige lovlig våd, kold og blæsende. Det nytter imidlertid ikke at ærgre sig herover, så se i stedet frem til en vintersæson i klubben med rigtig mange tilbud om både hyggeligt samvær og nyttig læring.
Jeg håber, at I vil følge med på hjemmesiden, hvor klubbens kalender gerne skulle have det hele med, i de kommende månedsbreve og i aktivitetsoversigten på hjemmesiden, hvor der er en nærmere omtale af de enkelte arrangementer.
For mit eget vedkommende var denne sommer min sidste sejlersommer i hvert fald i egen båd. Den blev ikke til så meget, nogle gode ture på fjorden og også en enkelt i voldsom regn, bidevind og 15-17 m/sec. Det får mig til at tænke på følgende beskrivelse af sejlsport: Sporten er at sammenligne med at stå fuldt påklædt under den kolde bruser samtidig med, at man river 500 kr. sedler i stykker. – det er dyrt, vådt og koldt!
Heldigvis indeholder sejlads også masser af ”stjernestunder”, og er det ikke dem vi husker allerbedst?
Inges og min båd ”Havhesten” er solgt, andelsbeviset er deponeret, og jeg har for længst meddelt den øvrige bestyrelse, at jeg ikke stiller op som formand for klubben ved den kommende generalforsamling. Det er med vemod jeg sætter punktum for det aktive klubliv og for et sejlerliv, hvor vores første båd blev anskaffet i 1976. Men Inge og jeg er nu 77 år gamle og vil gerne slutte på et tidspunkt, hvor vi selv kan bestemme og ikke bliver tvunget hertil af den ene eller anden grund.
Som det kan læses andet sted i på hjemmesiden fylder Frederiksværk Sejlklub 75 år den 16. april 2018. I den anledning har jeg bladret lidt i arkiverne fra 1993 for at se, hvad der dengang rørte sig i klubben.
I klubbladet ”Den sorte sejler” fra februar 1993 kan man blandt andet læse følgende opslag:
”Kom og vær med.
Her skal lyde en opfordring til alle medlemmer om at komme til de ting, som bestyrelse og forskellige udvalg lægger op til.
Til de nye medlemmer vil vi gerne gentage overskriften, og vi mener det. Lad os høre fra jer- det gælder selvfølgelig alle medlemmerne – hvad I måtte ønske at vi tog op en klubaften eller lavede noget specielt, som vi kunne have glæde af i forbindelse med vores sejlsport.
Bestyrelse og udvalg lytter derfor gerne, ring evt. til os.
Vær med til at skabe en god sæson for os alle.”
Opslaget i det gamle klubblad viser, at der ikke er meget som har ændret sig, også i dag er bestyrelsen glad for alle jer aktive og engagerede klubmedlemmer.
Som det hedder på jysk: ”Tak får`et”
Med sejlerhilsen
Søren Christensen