Troels Berntsen – Kapsejler ’hele livet’!

Troels Berntsen har sejlet kapsejlads en stor del af sit liv og er søn af en af Frederiksværks stolte sønner, Carl Viggo Berntsen, der både var aktiv for at skabe sejlklubben i årene op til klubbens start i1943 og klubbens første formand i tæt ved 30 år. Han var aktiv og kendt indenfor sejlsport og kendt for sine sejre i forskellige kapsejladser landet over – blev også som jeg kan huske det, kendt for at være en af skaberne af BB-jollen, en 4,5 m lang krydsfiner sejljolle, der blev udbredt i en del år i 1960-erne, men efterhånden blev fortrængt af OK-jollen og de nye plastikjoller af forskellige typer.
Troels er vokset op med sejlsport og kapsejlads bl.a. sammen med faderen og han har haft en lang sejladskarriere og sejlet mange præmier hjem – nu er han dog blevet tursejler, der glæder sig over den nye marina på Hanehoved – en god oplevelse, som faderen også fik i sine sidste år, da havnen blev åbnet.

Troels Berntsen interview (5)