Der er i 2018 følgende sommeraktiviteter for juniorer i kredsen:

Sommercamp Holbæk 29, juni til 1. juli – med pt. 12 tilmeldte – tilmeldingsfrist den 15. juni.

http://www.sejlsport.dk/media/979388/invitation-og-program.pdf

Sommercamp Frederikssund 29 juli til 3. aug – Med pt. 0 tilmeldte – tilmeldingsfristen bliver skubbet til den 22. Juli. Ved lavt deltagerantal påregnes det afholdt som sommersejlads uden overnatning og lidt reduceret betaling.

http://www.sejlsport.dk/media/978139/invitation-og-information.pdf

Sommersejlads (surf og sup) Jyllinge 6. til 10 aug – med pt. 20 tilmeldte – tilmeldingsfrist 22. juli

http://www.sejlsport.dk/media/974708/invitation.pdf

(Herslev lejren er ikke medtaget da denne primært er for Furesø+Herslev sejlere) 

 

Yderligere oplysning og tilmelding til alle sommeraktiviteter (også uden for kredsen) sker her i under meny “Sjælland og Øer”:

http://www.sejlsport.dk/ungdom/sommeraktiviteter-2018

 

Erfaringsmæssigt betyder disse sommeraktiviteter rigtigt meget for de sociale kontakter på tværs af klubberne, og giver rigtigt mange gode timer på vandet i den “bedste sendetid” hvorfor det kraftigt kan anbefales at deltage.

 

Med glad sommer sejler hilsen

Christian Hangel

 

Denne mail er sendt til alle ungdomskontakter og CC formænd i isefjordskredsen, således som de fremgår på DSs kontaktliste.