Megin stævne 17. – 19. august

Kom og se en masse Megin-joller i Frederiksværk Havn.

Frederiksværk Sejlklub er vært for stævnet den 17. – 19. august 2018. Kom og se jollen i aktion.
I alt 23 stk. Sprydstage-riggede joller ankommer i løbet af fredagen og søsættes fra havnens slæbesteder.
Junior-afdelingens følgebåde udlånes til stævnet.

Tom Finks gaffelriggede kutter “Dana” anvendes som dommerbåd.

Der kapsejles om lørdagen og søndagen på baner lige udenfor havnen. Når bådene er i havn vil de kunne ses ved bro 6.

Klubhuset bliver brugt til skippermøde og frokoststue lørdag og søndag.

Selve indkvarteringen foregår på Arresøcenteret.

Læs mere:
Meginbowlen og DM for spejder og ungdoms 2018