Megin-stævne 17.-19. august 2018

Meginjollerne i aktion på Frederiksværk Havn, 17. – 19- august 2018.

MeginBowlen blev afholdt på vores havn i weekenden 17. – 19. august 2018. 23. joller. Omkring kl. 10 kunne man for enden af bro 4 iagttage forskellige metoder til at forcere havneindløbet i vestlig vind. Nogen krydsede. Jollen har ingen køl, og har dermed stor afdrift på kryds, men de skrappe klarede den for sejl.

 

Meginjollerne i aktion på Frederiksværk Havn