DUELIGHEDSPRØVE FOR LYSTSEJLERE PRAKTISK DEL

DUELIGHEDSPRØVE FOR LYSTSEJLERE
PRAKTISK DEL

Lørdag den 8. september gennemførte sejlerskolen i strid blæst duelighedsprøve i sejlads.
Prøven ligger tæt op ad afslutningen på det toårige sejlerskoleforløb, hvor eleverne øver praktisk sejlads og sømandskab i sommersæsonerne og gennemfører den teoretiske del af duelighedsprøven i den mellemliggende vinter. Den teoretiske eksamen blev gennemført i foråret, hvor alle sejlerskolens elever bestod med glans, og i lørdags skulle så den ultimative praktiske prøve gennemføres.

DUELIGHEDSPRØVE FOR LYSTSEJLERE praktisk del – Klik for fuld artikel