Lagkage Cup søndag den 7. oktober 2018 kl. 09:00 – 16:00

Igen i år sejler vi den traditionsrige Lagkage Cup og som altid sejles den første søndag i Oktober.

Lagkage Cuppen er en hygge familie-sejlads, hvor alle kan deltage, små som store både og unge som ældre.
Du skal bare have en båd med sejl for at være med.

Vi samles kl. 09:00 i klubhuset til skippermøde, hvor årets bane udleveres og starttider afhængigt af bådlængde også udleveres.

Vi sejler ca. 3 timer med start kl. 10.00. Bådene starter på forskudt tid således, at de mindste både starter først og de største til sidst, så alle er i mål på nogenlunde samme tid.
Efter sejladsen spiser vi fælles frokost (medbringes selv) og får vore velfortjente præmier (der er til alle deltagende både), og sidst men ikke mindst deler vi den store lagkage.

Kom og få en hyggelig sejldag.

Tom Brogaard Fink tel. 24273453, E-mail: tombrogaardfink@gmail.com