Trimaften med sejlmager Mads Christensen fra OneSails

Sejleraften – en trimaften med sejlmager Mads Christensen fra OneSails.
Af Jan Hovald Petersen
En spændende aften, hvor mange vigtige trim muligheder og nye sejltyper blev gennemgået. Og mange interessante vinkler’ på opsætning af mast og sejl blev gennemgået. Der var mødt 24 deltagere, så det blev et livligt møde med god spørgelyst – og med spændende svar. Jeg prøvede at fange det vigtigste !

Sejleraften med sejlmager Mads Christensen fra OneSails (1)