Justering af GPS-systemets tids-cyklus.

Efterretninger for Søfarende – Uge 11, 2019

Bekendtgørelser m.m.
* NM-168-19
Justering af GPS-systemets tids-cyklus. Detaljer Den 6. – 7. april 2019 vil GPS-systemets tids-cyklus blive justeret for at regulere den nuværende 1.024 uges tids
cyklus. Brugere af GPS-modtagere skal være opmærksomme på mulige problemer som følge af tidsjusteringen. Især brugere af modtagere, der er udviklet for mere end 10-15 år siden uden efterfølgende opdateringer. Tidsstyring i GPS
modtagere kan opleve manglende absolut reference og det kan betyde fejl i tid og position eller kan låse systemet helt. Nyere GPS-modtagere forventes at fungere uden problemer. Brugere af ældre GPS-modtagere kan kontakte deres GPS-producent for yderligere oplysninger.
(SFS 13. marts 2019. Publiceret 15. marts 2019)