Hjælp til leverandører

Flere leverandører ønsker at anvende vores sejlklub som markedsføringskanal. Vi udsender mange nyhedsbreve, men bestyrelsen har vedtaget at disse KUN anvendes til information om klubbens liv og arrangementer.
Til gengæld kan leverandører for et beskedent årligt gebyr på 250 kr. få deres markedsføring til at ligge under menupunktet ‘Medlemstilbud’ i et år. De 250 kr. går i klubkassen og anvendes til juniorarbejde og sejlundervisning.

Du skal udarbejde en PDF-fil på en side. Denne PDF-side må gerne indeholde links til din egen hjemmeside.

.PDF-filen sendes til formand@frv-sejl.dk med angivelse af faktureringsoplysninger. Ved betalt faktura lægges opslaget på hjemmesiden indenfor en uge.

Vi forbeholder os ret til at afvise ønske om at blive optaget på vores leverandørside, hvis vi finder annoncen irrelevant.