Arbejdsdage 2019 7+14 september

Fra Aktivitetsudvalget skal der først lyde en stor tak til de mange, der støttede op om årets arbejdsdage. Vi fik mange tilmeldinger og også frameldinger fra medlemmer, der beklagede at de grundet anden planlægning var forhindrede i at møde op. Det vidner om et stort engagement i klubbens forhold, og det er vel i realiteten det, der gør det til en fornøjelse at være medlem i Frederiksværk Sejlklub. Det var også en stor glæde at se, at de fremmødte medlemmer dækkede over såvel juniorer som seniorer – og dem midt imellem 😊

Godt støttet af Lennie fik vi planlagt og gennemført en tiltrængt opfriskning af den udendørs bemaling af klubhuset. Der resterer nu blot nogle småting og så alle vinduer, døre og andre hvide flader, men det har vi fået tilsagn om også vil blive malet inden vinter – naturligvis undtaget de steder, hvor udskiftning af træ og vinduer er påtrængende.

Malerarbejdet blev udført i flere tempi, og hver gang er villige medlemmer mødt op og har givet den en skalle.

På ”den store arbejdsdag” den 14 september fik vi igen i år en meget flot tilslutning, så det var muligt at få ryddet op og rengjort klubhuset, juniorstuen, værksted og toiletter grundigt.

I kabyssen blev alt talt op, rengjort og stillet på plads i god orden, så vi er klar til vinterens inde aktiviteter. Pas godt på det og forsøg at bevare den gode tilstand kabyssen nu er i.

Udendørs blev der udover ovennævnte malerarbejde reparerer bænke, sokkelafskærmning og veranda tag og det grønne fik en ordentlig omgang. Flagstangen blev lagt ned, afrenset, vokset og fik nye fald og blokke.

Klubben kvitterede med lidt morgenkaffe og frokostpizza samt lidt væske i løbet af dagen, der blev ret lang.

Vi startede kl. 1000 og de sidste forlod klubhuset kl. 1730.

Siden har først Kurt og Ole og siden Lennie været i gang med malerpenslerne, så først alt det grå blve malet færdigt og siden ved Lennies indsats er alt det udvendige hvide også malet, så klubhuset er klar til efterårets regn og rusk.

Tak til alle for en flot indsats.

Aktivitetsudvalget.