Lagkagecup 4. oktober kl 09:00 – 16:00

Alle kan deltage også jer der normalt ikke sejler kapsejlads og der stilles ikke krav om målerbrev, vi finder selv et mål til din båd.

OBS 2020-09-21: Coronaopdatering: Skippermøde udendørs uden morgenkaffe. Ingen lagkage efter sejladsen.

Vi starter med morgenkaffe og et rundstykke til skippermøde kl. 09:00 og sejladserne starter kl. 10:00. Dette er en hyggelig sejlads, der afsluttes med lagkage. Sidste båd i mål får æren af at skære for. Tilmelding til Tom Fink 24273453 med oplysning om Bådnavn, Sejlnr., Bådtype, Skipper
Læs mere her: Invitation + Banekort