Sikker navigation – kravene til dig som skipper!

Der var mødt ca. 30 interesserede personer til foredragsaftenen d. 12. nov. med foredragsholderen Harding Larsen.
Efter en kort indledning af Seniorafdelingens leder, Flemming Dalum, beskrev Jan Hovald Petersen aftenens foredragsholder som ’et jern til søkort og stærk’ indenfor navigation.
Derefter indledte Harding Larsen foredraget med at fortælle om sin baggrund. Han gik over til en lidt lang repetition af organisationerne indenfor skibsfart og lystsejlads, bla. Geodatastyrelsen (miljøministeriet) og nogle af dens afdelinger bl.a. Søfartsstyrelsen.
Der har jo ganske rigtigt i de senere år været fusioner og ændringer i de offentlige afdelinger og kontorer, så en opdatering var velkommen..

Sikker navigation – kravene til dig som skipper!.pdf